Klinika na Gajowej

Twoje zdrowie pod najlepszą opieką

mgr inż. Mateusz Wajda

dyplomowany protetyk słuchu
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Instytut Fizjologii i patologii Słuchu w Warszawie

Studium Obiektywnych Badań Słuchu

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów

Techniki, Kierunek: Inżynieria Biomedyczna, Specjalność: Zastosowanie komputerów w medycynie

Kurs zarządzania i organizacji ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

tel.: +48 510 151 052

e-mail: m.wajda@aaparatysluchowe.pl