Klinika na Gajowej

Twoje zdrowie pod najlepszą opieką

mgr Katarzyna Polak-Bryłka

dyplomowany protetyk słuchu
ponad 20-letnie doświadczenie w pracy protetyka słuchu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, kierunek: Akustyka, protetyk słuchu

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek: Pedagogika i Psychologia

Instytut Fizjologii i patologii Słuchu w Warszawie

Warsztaty szkoleniowe z „Otoemisji Akustycznej”

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Kurs: „Szumy uszne jako zjawisko społeczne i problemy kliniczne”

e-mail: k.polak@aaparatysluchowe.pl

telefon: +48 510 151 086