Klinika na Gajowej

Twoje zdrowie pod najlepszą opieką

Agnieszka Rolnik

dyplomowany protetyk słuchu
ponad 20-letnie doświadczenie w pracy protetyka słuchu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: protetyka słuchu

Instytut Fizjoterapii i Patologii Słuchu w Warszawie – Studium Obiektywnych Badań Słuchu

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Warsztaty szkoleniowe z „Otoemisji Akustycznej”

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Kurs: „Szumy uszne jako zjawisko społeczne i problemy kliniczne”

Liceum medyczne w Strzelinie, dyplom pielęgniarki

Policealne Studium Sportu i Rekreacji, dyplom: Technik rehabilitacji ruchowej

tel.: +48 510 151 126

e-mail: a.rolnik@aaparatysluchowe.pl