Klinika na Gajowej

Twoje zdrowie pod najlepszą opieką

Hipertensjologia

Hipertensjologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą występującą u ponad 30% dorosłych Polaków, w tym aż 3 mln nie ma świadomości choroby. Nadciśnienie tętnicze jest leczone skutecznie tylko u 26% pacjentów. Niewykryte lub nieleczone nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, a także chorób nerek i uszkodzenia narządu wzroku. Nadciśnienie tętnicze samoistne występuje u ponad 95% chorych, u 5% pacjentów przyczyną nadciśnienia jest choroba nerek i tętnic nerkowych, guzy nadnerczy, stosowanie niektórych leków i inne.

Zajmujemy się:
  • leczeniem i diagnostyką nadciśnienia tętniczego, w tym u dzieci, młodzieży, dorosłych, a także u kobiet w ciąży,
  • leczeniem nadciśnienia u chorych wysokiego ryzyka,
  • diagnostyką i leczeniem chorych z nadciśnieniem opornym i wtórnym,
  • oceną powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego,
  • wdrażaniem postępowania niefarmakologicznego, farmakologicznego i jego monitorowania,
  • oceną ciśnienia tętniczego metodą ABPM (24-godzinny ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego).
  • edukacją chorych na nadciśnienie tętnicze.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!